Zpráva volební komise – Volby do ŠR GUH

Dne 6. 12. 2017 proběhly na Gymnáziu v Uherském Hradišti volby zástupců pedagogů do Školské rady na roky 2018–2020. Bylo odevzdáno celkem 42 platných hlasovacích lístků. Zvoleni byli následující pedagogičtí pracovníci: Richard Horký (30 hlasů) Vladislava Zubrová (26 hlasů) Pavel Šuranský (19 hlasů) Jitka Polišenská (19 hlasů) Náhradník: Lenka Kraváčková (19 hlasů), pořadí na 3.–5. místě bylo[…]

Volba členů nové školské rady Gymnázia Uherské Hradiště

V týdnu od 4. 12. do 8. 12. proběhne volba nové školské rady Gymnázia Uherské Hradiště. Členové rady zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky budou voleni elektronicky formou ankety. Přihlašovací údaje byly předány rodičům na třídních schůzkách, případně poslány e-mailem. Jak provést volbu? Po přihlášení na školní Bakaweb se v nabídce na levé[…]

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na GUH pro žáky 9. tříd

Gymnázium v Uherském Hradišti nabízí žákům 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu na naší škole, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Tyto kurzy budou probíhat zdarma ve 2 termínech a mají napomoci zorientovat se v požadavcích, které je zapotřebí zvládnout. Zároveň se seznámíte s prostředím a podmínkami, za[…]

Bobřík informatiky – výsledky národního kola

V uplynulých dnech jsme netrpělivě čekali na výsledky národního kola celostátní informatické soutěže Bobřík informatiky, které se letos účastnilo 74518 žáků základních a středních škol. Z řad našich studentů se zapojilo 163 soutěžících ve čtyřech kategoriích a tady jsou jejich výsledky v rámci školy i celorepublikově: Kategorie Benjamin (primy a sekundy) 1. místa: Petr Šácha[…]

Pozvánka na schůzky SRPŠ

Schůzky SRPŠ se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 16:00. V době od 15:00 do 16:00 podávají učitelé rodičům informace o prospěchu a chování žáků. Informace o maturitě a vysokých školách pro rodiče žáků maturitního ročníku: 16.00–16.45 aula, třídy 4.A, 4.B, 4.C, třídní schůzka po informaci o maturitách 16.45–17.30 aula, třídy 4.D, 8OA, 8OB,[…]

Dny otevřených dveří Gymnázia Uherské Hradiště

Pátek 24. 11. 2017 – 14.30–17.30 hodin Sobota 25. 11. 2017 – 8.30–11.30 hodin Ředitelství gymnázia srdečně zve k návštěvě školy žáky a žákyně základních škol – uchazeče o čtyřleté i osmileté studium a jejich rodiče. V pátek v 16 hodin a v sobotu v 10 hodin jsme pro návštěvníky připravili v aule informační prezentaci[…]

Studijní pobyt ve Francii

Nikdy předtím jsem nebyla déle než 2 týdny bez rodičů. Nikdy předtím jsem nebyla déle než týden v zahraničí. A teď? Měsíc v cizí zemi s cizími lidmi? Strach jsem neměla, ale bylo to zvláštní. Můj pobyt na francouzském gymnáziu Sainte-Marie mi mnoho dal a byl to úžasný zážitek. V zemi na první pohled tak[…]