Volba členů Školské rady zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Návrhy přijímá člen volební komise Mgr. Miroslav Ježek (email: jezek@guh.eduzk.cz) do středy 29. 11. 2017. Navržení kandidáti budou zveřejněni ve čtvrtek 30. 11. 2017. Volba proběhne elektronickou formou od 4. 12. 2017 do 8. 12. 2017, přesné pokyny budou na www stránkách GUH. Volit může za každého žáka školy jeden ze zákonných zástupců nezletilých žáků[…]

Pozvánka na schůzky SRPŠ

Schůzky SRPŠ se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 16:00. V době od 15:00 do 16:00 podávají učitelé rodičům informace o prospěchu a chování žáků. Informace o maturitě a vysokých školách pro rodiče žáků maturitního ročníku: 16.00–16.45 aula, třídy 4.A, 4.B, 4.C, třídní schůzka po informaci o maturitách 16.45–17.30 aula, třídy 4.D, 8OA, 8OB,[…]

Dny otevřených dveří Gymnázia Uherské Hradiště

Pátek 24. 11. 2017 – 14.30–17.30 hodin Sobota 25. 11. 2017 – 8.30–11.30 hodin Ředitelství gymnázia srdečně zve k návštěvě školy žáky a žákyně základních škol – uchazeče o čtyřleté i osmileté studium a jejich rodiče. V pátek v 16 hodin a v sobotu v 10 hodin jsme pro návštěvníky připravili v aule informační prezentaci[…]

Studijní pobyt ve Francii

Nikdy předtím jsem nebyla déle než 2 týdny bez rodičů. Nikdy předtím jsem nebyla déle než týden v zahraničí. A teď? Měsíc v cizí zemi s cizími lidmi? Strach jsem neměla, ale bylo to zvláštní. Můj pobyt na francouzském gymnáziu Sainte-Marie mi mnoho dal a byl to úžasný zážitek. V zemi na první pohled tak[…]

Dětská vědecká konference

V úterý 14. listopadu se osm našich studentů ze Sekundy B a Tercie A zúčastnilo již 6. ročníku Dětské vědecké konference, která se konala na půdě Academic School (dříve ZŠ Čtyřlístek). V konkurenci několika dalších základních a středních škol ze Zlínského kraje se naši žáci rozhodně neztratili a předvedli opravdu velmi kvalitní prezentační a řečnické dovednosti. Přítomní[…]

Návrat do pravěku

Celý první ročník měl tu příležitost zúčastnit se exkurze do Sloupsko-šošůvských jeskyní ležících v severní části Moravského krasu severně od města Brno a výstavy z pravěkých dob v muzeu Anthropos v Brně, která se koná každý rok. Tentokrát akce proběhla ve středu 11. 10. 2017. Měli jsme možnost nahlédnout nejen do dob pravěkých, ale projít[…]

Krajský přebor ve stolním tenisu

Dne 7. listopadu se družstva dívek ve složení: Klára Malíková, 1.A a Adriana Slivová, 2.D a chlapců ve složení: Ondřej Lapčík, 4.D, Albert Šašinka, 2.B a Martin Húsek, 3.D, zúčastnila krajského přeboru středních škol ve stolním tenisu. Obě družstva předvedla skvělý výkon, nedala svým soupeřům šanci a ve svých kategoriích s převahou zvítězila. Družstvo děvčat[…]

Proč jsme sázeli žluté krokusy?

Projekt Krokus běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě a každoročně se do něj zapojují další a další školy. Na mnoha školách se z něj stal dlouhodobý projekt. Proto se v tomto školním roce zapojilo do této celosvětové akce i naše gymnázium. Školám zúčastněným v projektu byly zdarma poskytnuty[…]

Přednáška o čs. legiích

Ve středu 8. listopadu se na naší škole uskutečnila přednáška na téma Československé legie v letech 1914 – 1920. Přednášejícím byl Mgr. František Trávníček z Komunitního centra pro válečné veterány. Za účasti obou kvart nám v aule vyprávěl o tom, kde všude legie vznikaly, kdo se k legionářům přidával, jaká byla jejich činnost a význam pro vznik samostatného[…]