Listopad 17, 2017

Maturity

Obecné informace

Český jazyk a literatura

  • Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury – mz_2016_literatura_k_dt_cjl.pdf
  • Soubor vzorových úloh z literární historie – mz_2016_literarni_historie.pdf
  • Příloha ŠVP pro vyšší gymnázium – Kánon titulů z české a světové literatury – kanon_literatury_2017_18.pdf * (aktualizováno 29. 9. 2017)
  • Formulář ke kánonu (seznam četby studentů) – kanon_formular.xlsx (aktualizováno) – po otevření souboru musíte pro správnou funkčnost „Povolit obsah“ ve žlutém oznamovacím pruhu nahoře

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Španělský jazyk